Laguna Lang Co Golf Club เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

บทสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทกอล์ฟเอเชี่ยน คุณ Mark Siegel ความเห็นเกี่ยวกับการตีกอล์ฟในดานัง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และแนะนำสนามกอล์ฟ Laguna Lang Co Golf Club ในดานัง เวียดนาม

เว็บไซต์: TEE OFF