โรงแรม

สวิสเบล ทูเยน แลม กอล์ฟ รีสอร์ท (SwissBel Tuyen Lam Golf Resort) 4 ดาว

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดาลัด
 • นำคณะเที่ยวชมเมืองดาลัด Tuyen Lam Lake นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปชมอารามทรัคลามเซน (Truc Lam Zen Monastery) และ เยี่ยมชมถ่ายรูปบ้าน Crazy House
 • ตอนเย็นเช็คอินที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นักกอล์ฟเล่นกอล์ฟที่ Sacom Tuyen Lam Golf Club 18 หลุม

สำหรับผู้ติดตาม 

 • นำเที่ยวชมเมืองดาลัดเต็มวัน: สวนดอกไม้ พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบาได๋ (Bao Dai’s Summer Palace) น้ำตกช้าง (Elephant Waterfall) ไร่กาแฟ และ โรงงานทอผ้าไหม 

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • นักกอล์ฟเล่นกอล์ฟที่ Dalat at 1200 Country Club 18 หลุม

สำหรับผู้ติดตาม พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปสนามบินนานาชาติดาลัดเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่โรงแรม 4* SwissBel Tuyen Lam Hotel พร้อมอาหารเช้า
 • เล่นกอล์ฟ 2 รอบ รวม กรีนฟี, ตั๋วแค็ดดี้ และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิปแค็ดดี้)
 • ทัวร์นำเที่ยวครึ่งวันพร้อมไกด์ในเมืองดาลัด
 • รถรับส่งจากสนามบินไปโรงแรมและจากโรงแรมไปสนามกอล์ฟตามตารางเดินทาง
 • น้ำดื่มบริการ

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน อาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิป ค่าทัวร์ท่องเที่ยวที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
 • ค่าออกรอบที่เพิ่มมาสำหรับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ และ ค่าโรงแรมที่เพิ่มมาในวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ค่ารถรับส่งที่ต้องการใช้เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในแพ็กเกจ

13,500 บาท/นักกอล์ฟ 1 ท่าน

8,060 บาท/ผู้ติดตาม 1 ท่าน

**ราคาเริ่มต้น สำหรับกลุ่มผู้เดินทางอย่างน้อย 4 ท่าน เดินทางวันอาทิตย์ – วันพุธเท่านั้น
***เดินทางวันศุกร์ – วันจันทร์ จ่ายเพิ่มเพียง 1,400 บาท ต่อนักกอล์ฟ 1 ท่าน

ท่านสามารถติดต่อกอล์ฟเอเชี่ยน ประเทศไทย ผ่าน info(at)golfasian.co.th หากข้อผิดพลาดและไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อ *

นามสกุล *

ข้อมูลติดต่อของท่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลของท่านอีกครั้ง *

เบอร์ติดต่อ *

ข้อมูลการท่องเที่ยว

วันเดินทางไป

วันเดินทางกลับ

ประเทศที่ท่านสนใจไปตีกอล์ฟ

แพ็กเกจที่ท่านสนใจ

ประเภทที่พัก

รายละเอียดเพิ่มเติม