โรงแรม

อังศนา ลังโค (Angsana Lang Co) 5 ดาว

แผนการเดินทาง

วันที่ 1

 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดานัง
 • เล่นกอล์ฟที่ Ba Na Hills Golf Club เล่นกอล์ฟ 18 หลุม

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เล่นกอล์ฟที่ Laguna Lang Co Golf Club 18 หลุม

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เดินทางไปสนามบินนานาชาติดานังเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่โรงแรม 5* อังศนา ลังโค (Angsana Lang Co) พร้อมอาหารเช้า
 • เล่นกอล์ฟ 2 รอบ รวม กรีนฟี, ตั๋วแค็ดดี้ และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิปแค็ดดี้)
 • รถแวนรับส่งภายในบริเวณดานัง 3 วัน ใช้ได้ถึงเวลา 22:00 น.
 • น้ำดื่มบริการ

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน อาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิป ค่าทัวร์ท่องเที่ยว
 • ค่าออกรอบที่เพิ่มมาสำหรับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ และ ค่าโรงแรมที่เพิ่มมาในวันหยุดนักขัตฤกษ์

19,999 บาท/นักกอล์ฟ 1 ท่าน

**ราคาสำหรับกลุ่มผู้เดินทางอย่างน้อย 4 ท่าน

ท่านสามารถติดต่อกอล์ฟเอเชี่ยน ประเทศไทย ผ่าน info(at)golfasian.co.th หากข้อผิดพลาดและไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อ *

นามสกุล *

ข้อมูลติดต่อของท่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลของท่านอีกครั้ง *

เบอร์ติดต่อ *

ข้อมูลการท่องเที่ยว

วันเดินทางไป

วันเดินทางกลับ

ประเทศที่ท่านสนใจไปตีกอล์ฟ

แพ็กเกจที่ท่านสนใจ

ประเภทที่พัก

รายละเอียดเพิ่มเติม