ผู้ออกแบบNick Faldo
หลุม พาร์ ระยะรวม18 หลุม พาร์ 72 ระยะรวม 7,209 หลา
ที่ตั้ง15 นาทีจากปราสาทนครวัด
จำนวนนักกอล์ฟสูงสุดต่อกลุ่ม4
บริการห้องอาหาร โรงเรียนสอนกอล์ฟ
แผนการเดินทาง

วันที่ 1

 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเซินเจิ้น Shenzhen Bao’an International Airport
 • บริการรถรับส่งจากสนามบินไปยังที่พัก (Mission Hills Resort Dongguan)
 • พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 • เล่นกอล์ฟที่ Mission Hills Golf Club เล่นกอล์ฟ 18 หลุม

วันที่ 3

 • รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมและเช็กเอ้าท์
 • เล่นกอล์ฟที่ Mission Hills Golf Club เล่นกอล์ฟ 18 หลุม
 • บริการรถรับส่งไปยังสนามบิน

สิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ห้องพัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน ที่โรงแรม 5* Mission Hills Resort, Dongguan พร้อมอาหารเช้า
 • เล่นกอล์ฟ 2 รอบ รวม กรีนฟี, ตั๋วแค็ดดี้ และ รถกอล์ฟ 1 คันสำหรับนักกอล์ฟ 2 ท่าน (ไม่รวมค่าทิปแค็ดดี้)
 • ท่านสามารถเลือกเล่นกอล์ฟจากคอร์ส Els Course, Vijay Course, Ozaki Course, Faldo Course, Leadbetter Course, Annika Course, Norman Course, Rose-Poulter Course ได้
 • รถแวนรับส่ง

สิ่งที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

 • ตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน อาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิป ค่าทัวร์ท่องเที่ยว
 • ค่าออกรอบที่เพิ่มมาสำหรับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์ และ ค่าโรงแรมที่เพิ่มมาในวันหยุดนักขัตฤกษ์

18,500 บาท/นักกอล์ฟ 1 ท่าน

(พักเดี่ยว 22,500 บาท/ท่าน)

**ราคาสำหรับกลุ่มผู้เดินทางอย่างน้อย 4 ท่าน

ท่านสามารถติดต่อกอล์ฟเอเชี่ยน ประเทศไทย ผ่าน info(at)golfasian.co.th หากข้อผิดพลาดและไม่สามารถส่งแบบฟอร์มได้

ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อ *

นามสกุล *

ข้อมูลติดต่อของท่าน

อีเมล *

กรุณากรอกอีเมลของท่านอีกครั้ง *

เบอร์ติดต่อ *

ข้อมูลการท่องเที่ยว

วันเดินทางไป

วันเดินทางกลับ

ประเทศที่ท่านสนใจไปตีกอล์ฟ

แพ็กเกจที่ท่านสนใจ

ประเภทที่พัก

รายละเอียดเพิ่มเติม